Velkommen til Oppdal Flyklubb

  Radar Midt-Norge,

Besøkende og brukere av Oppdal flyplass må lese kapittel 5 i driftshåndboka: Instruks for brukerne.

Driftshåndboka er lagt ut på mfl.no.